Naším úkolem a cílem je maximální možná kvalita z hlediska zákazníka, to znamená splnění všech jeho oprávněných požadavků a očekávání.
Každý pracovník naší společnosti orientuje svoji činnost s ohledem na tento cíl.
Činnost celého našeho kolektivu je zaměřena na trvalé zlepšování a práci bez chyb tak, abychom zaručovali trvale dobré výsledky.
Jedině tak se můžeme získat a dlouhodobě udržet spokojené zákazníky.

Samozřejmé je pro nás dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

krajina